TÂY HỒ VIEW
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View
Địa điểm : 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thà...
Thời gian : 20 tháng