CASINO HỘI AN
Chủ đầu tư : Liên doanh giữa VinaCapital và 2 tập đoàn Chow-Tai...
Địa điểm : Nam Hội An
Thời gian : 24 tháng
CASINO HỘI AN
Chủ đầu tư : Liên doanh giữa VinaCapital và 2 tập đoàn Chow-Tai...
Địa điểm : Nam Hội An
Thời gian : 24 tháng