TIMBERLAND MANWAH
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Timberland - thuộc tập đoàn ManWah
Địa điểm : Xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Thời gian : 24 tháng
TÂY HỒ VIEW
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ View
Địa điểm : 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thà...
Thời gian : 20 tháng